NAUTICAL BLUE este autorizată ca furnizor de educaţie pentru formare profesională sau de perfecţionare cursuri pentru promovare obligatorii.

Societatea comercială „Nautical Blue” având ca obiect de activitate principal desfăşurarea de activităţi de învăţământ secundar tehnic pentru instruire adulţi, în afara unui centru şcolar sau universitar, este autorizată de către Autoritatea Navală Română şi Autoritatea Naţională de Comunicaţii să presteze pentru persoanele care doresc să îndeplinească criteriile minime de pregătire şi condiţiile de obţinere a Certificatelor Internaţionale de Conducător de Ambarcaţiune de Agrement, conform Ordinului nr. 527 din 11 august 2016, pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de pregătire, și condițiile de obținere a Certificatelor Internaționale pentru Conducător de Ambarcațiune de Agrement.

Instructorii angrenaţi în organizarea şi predarea cursurilor, de la Şcoala pentru Conducători de Ambarcaţiuni de Agrement, a firmei Nautical Blue, sunt persoane cu experienţă în domeniu, atestaţi IMO, cu gradul de înţelegere şi deprinderile practice corespunzătoare examinărilor şi evaluărilor necesare candidaţilor la obținerea certificatului pentru conducător de ambarcaţiune de agrement.Programele analitice de învăţământ pentru cursurile autorizate, cuprind cerinţele necesare pregătirii optime a conducătorilor de ambarcaţiuni de agrement.

AMBARCAȚIUNI PENTRU PRACTICĂ

Ambarcațiunea MARA este folosită la școala nautică Nautical Blue, pe timpul ședințelor practice în cadrul “Cursului Manevra Ambarcațiuni cu Vele”.Este construită în șantierul Bavaria Yachtbau din Germania, corpul, marca Bavaria 36, are o greutate de 6500kg, cu o lungime de 11,40m, lățimea 3,60m, pescaj 1,60m și un derivor cu lest “long keel”. Capacitatea ambarcațiunii este de 8 persoane cu tot cu bagaje (1000kg), categoria de proiectare A = ambarcaţiuni de agrement pentru navigaţia nelimitată, proiectate pentru a efectua voiaje nelimitate, pe parcursul cărora vântul poate depăşi forţa 8 pe scara Beaufort şi înălţimea valurilor poate depăşi 4 m, excluzând totuşi situaţiile extreme, are dotările aferente pentru M/0 = zonă de navigaţie nelimitată și corespunde categoriei A de proiectare.

Este echipată cu un set complet de vele latine, greementul și arborada aferente învățării și manevrării eficiente corecte și în siguranță a ambarcațiunii pentru orice fel de vreme și aluri de vânt. Pentru manevrele de port este dotată cu un motor Volvo Penta de 30cp, top unu în domeniul motoarelor pentru ambarcațiuni și un tanc de combustibil de 150l, oferindu-i o autonomie de marș numai cu motor de 75 de ore.

Echipamentele de navigație formate din GPS map, loch, sondă, pilot automat, senzori indicatori de vânt, etc. sunt din gama Raymarine, firmă de top în domeniu, aceste echipamente având rolul de a înlesni și ajuta pe orice începător în înțelegera și învățarea ușoară și corectă a modului de manevrare a unei ambarcațiuni cu vele.

Din punct de vedere al siguraței si securității, ambarcațiunea este dotată conform cerințelor SOLAS cu echipamente complete de salvare și comunicare: plută și barcă pneumatică de salvare cu motor, veste de salvare pentru tot personalul, colaci de salvare, echipamente radio de comunicare și semnalizare, etc.

Ambarcațiunea MERRY este folosită la școala nautică Nautical Blue, pe timpul ședințelor practice în cadrul “Cursurilor de Pregătire pentru obținerea Certificatului Internațional pentru Conducător de ambarcațiune de Agrement cu motor clasa A, B, C, și D”.

Este construită în șantierul Jeanneau din Franța, marca Merry Fischer 695, corpul are o greutate de 3500kg, cu o lungime de 6,95m, lățimea 2,70m, pescaj 0,75m.

Capacitatea ambarcațiunii este de 8 persoane cu tot cu bagaje (600kg), categoria de proiectare B = ambarcaţiuni de agrement pentru navigaţia maritimă până la 50 mile de la linia de coastă spre larg, proiectate pentru voiaje în largul coastelor, în condiţii în care vântul poate atinge forţa 8 inclusiv pe scara Beaufort şi valurile pot avea o înălţime de până la 4 m inclusiv și are dotările aferente pentru M/2 – navigaţie maritimă, la distanţe până la 50 Mm faţă de locurile de adăpost, corespunzătoare categoriei de proiectare B;

Pentru manevrare este dotată cu un motor inboard Nanni Diesel de 155cp, foarte eficient în învățarea și manevrarea corectă și în siguranță a ambarcațiunii pentru orice fel de vreme și în mod deosebit pe timpul manevrelor de port și un tanc de combustibil de 150l.

Echipamentele de navigație și manevrare cuprind un GPS map, fish finder, loch, sondă, pilot automat, etc. din gama Garmin, firmă de top în domeniu, instalație de guvernare cu cârmă compensată, instalație de ancorare cu contor de chei de lanț, sistem de iluminare și semnalizare conform Colreg, etc. toate aceste echipamente având rolul de a înlesni și ajuta pe orice începător în înțelegera și învățarea ușoară și corectă a modului de conducere și manevrare a unei ambarcațiuni cu motor.

Din punct de vedere al siguraței si securității, ambarcațiunea este dotată conform cerințelor SOLAS cu echipamente complete de salvare și comunicare: plută pneumatică de salvare, veste de salvare pentru tot personalul, colaci de salvare, echipamente radio de comunicare și semnalizare, etc.

SALA DE CURS

Sediul firmei situat în str. Pandurului, nr. 60, din Constanța, este prevăzut cu sală de curs cu capacitatea de 12 locuri, având asigurarea materială necesară desfășurării modulelor de pregătire teoretică și practică precum și toate utilitățile impuse de legislația în vigoare, conforme cu destinația sa.