Nautical Blue

Scrisoare de informare

Stimate domnule/doamnă

Una din satisfacţiile de a căpăta noi deprinderi, devenind astfel propriul responsabil într-un mediu plăcut dar şi potenţial ostil, este reprezentată de turismul cel mai economic, turismul pe apă.

Yachtingul este una dintre activităţile de care vă puteţi bucura indiferent de vârstă, practicarea acestuia fiind înainte de toate, o problemă de dorinţă.

Atât pentru cei norocoşi cât şi pentru cei pasionaţi de yachturi, marea este la fel de primitoare pe întinderea sa nesfârşită, dar şi în întunecatele sale adâncuri, indiferent de statutul social al fiecăruia dintre noi.De aceea, pentru cei care vor să conducă o ambarcaţiune de agrement, dorind să cunoască şi să se bucure deplin de un astfel de stil de viaţă, necunoscut şi neânţeles de cel de pe ţărm, Şcoala de Conducători de Ambarcaţiuni de Agrement Nautical Blue, asigură instruirea profesională şi atestată pentru navigaţia în siguranţă, fiind acreditată în conformitate cu prevederile naţionale şi internaţionale în vigoare.Conform Ordinului nr. 527 din 29 iunie  2016, Certificatele Internaţionale de Conducător de Ambarcaţiune de Agrement se clasifică în funcţie de zonele de navigaţie astfel:

Clasa A – certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement pe ape interioare şi în toate zonele maritime.

Clasa B – certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement în zone maritime ce nu depăşeasc o distanţă de maximum 24 Mm faţă de coastă.

Clasa C – certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement în zone maritime ce nu dpăşeasc o distanţă de maximum 6 Mm faţă de coastă.

Clasa D – certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement pe ape interioare.Pentru a vă informa cu privire la noile cerinţe impuse de ordinul mai sus menţionat, vă recomandăm să accesaţi site-ul Şcolii NAUTICAL BLUE, www.nauticalblue.ro

În vederea obţinerii Certificatului Internaţional de Conducător de Ambarcaţiune de Agrement cu motor şi/sau vele, conform legislaţiei actuale, este necesară parcurgerea cursurilor teoretice şi practice de pregătire.

Puteţi solicita înscrierea şi programarea dumneavoastră la cursurile organizate de Şcoala de Conducători de Ambarcaţiuni NAUTICAL BLUE, direct din pagina: www.nauticalblue.roPentru mai multe detalii ne puteţi contacta la următoarele adrese:

Constanţa: Str. Pandurului, nr. 60                                                        Telefon: 0241 616 786; 0723 494 518;

E-mail: nauticalblue@yahoo.com 

Vă mulţumim şi vă aşteptăm!

Director de studii: Comandor(r) prof.dr.ing. Constantin Maraloi  

Formular inscriere la cursuri

După ce aţi ales cursul dorit, ţinând cont de prevederile Ordinului nr. 527 din 11 august 2016 algoritmul de înscriere şi parcurgere a cursului solicitat este următorul:

1. Completaţi acest formular cu opţiunea de curs şi toate datele solicitate pentru a vă asigura un loc în lista de înscrieri.

2. În cel mai scurt timp de la primirea solicitării dumneavoastră, un consultant al şcolii noastre vă va contacta pentru confirmare de luare în evidenţă şi a vă oferi cât mai multe detalii, comunicându-vă pe baza datelor solicitate de dumneavoastră în formular, suma şi contul în care urmează să o viraţi.

3. După lansarea acestei cereri de înscriere, pentru luare în evidență și înscriere în catalog, trebuie să viraţi un avans de minim 200 RON din costul cursurilor, în contul comunicat, diferenţa putând fi achitată până la data când sunteţi programat să vă prezentați la cursuri.

Acte necesare pentru întocmirea dosarelor ce se vor depune la ANR în vederea examinării şi eliberării/preschimbării certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement:

1. Copie simpla act identitate (BI/CI/paşaport);
2. Copie simpla diplomă de studii;
3. Adeveriţă medicală de la medicul de familie în care să fie specificat „Apt conducător ambarcaţiuni de agrement”;
4. Certificat psihologic, eliberat de un psiholog sau o policlinică
5. 2 fotografi actuale ¾, tip paşaport;
6. Copii adeverinţe şi certificate absolvire cursuri corespunzătoare clasei solicitate;
6. Certificatul vechi de conducător de ambarcaţiune;
7. Model de semnătură;
8. Cerere tip de participare la examen, eliberare /preschimbare certificat;
9. Dosar.

Contact

Constanţa: Str. Pandurului, nr. 60

Telefon: 0241 616 786;

0723 494 518;

E-mail: nauticalblue@yahoo.com

Harta:

Legislaţie

ORDINUL Nr. 527/29 iunie 2016

pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele minime de pregătire, precum și condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement

Având în vedere prevederile Rezoluţiei Comisiei Economice Europene nr. 40/16.10.1998 cu titlul Certificatul de conducător de ambarcațiune de agrement, a Grupuluim de lucru privind transportul pe apele interioare navigabile al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, adoptată la geneva la 16 octombrie 1998, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 12, lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare Ministerul Transporturilor a emis ordinul nr. 527/26.06.2016 prin care sunt reglementate cerințele minime de pregătire precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement.   CAP.I. Definiții.Art.1.a) ambarcațiune de agrement - orice ambarcațiune, indiferent de tip și de modul de propulsie, al cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, și care este destinată utilizării în scopuri sportive și recreative, inclusiv motovehicul nautic;.......d) certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement -documentul emis în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi care dă dreptul titularului să conducă o ambarcaţiune de agrement;e) certificat GMDSS - LRC, certificat pentru operare în sistemul de radiocomunicaţii GMDSS (sistemul mondial de primejdie şi siguranţă maritimă), emis de către Autoritatea Naţională în Comunicaţii în conformitate cu prevederile regulamentelor de radiocomunicaţii;g) motovehicul nautic - o ambarcaţiune cu lungimea mai mică de 4 m, careutilizează un motor cu ardere internă ce antrenează o pompă cu jet de apă casursă principală de propulsie şi care este destinată să fie operată de către opersoană sau persoane care stau jos, în picioare ori în genunchi, mai degrabă pe corpul ambarcaţiunii decât în interiorul acesteia.    CAP. II. Clasificarea certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrementArt. 2. - (1) Certificatele internaţionale de conducător de ambarcaţiune deagrement se clasifică în funcţie de zonele de navigaţie după cum urmează:a) clasa A - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni deagrement pe căi navigabile interioare şi în toate zonele maritime (marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă şi marea liberă);b) clasa B - certificat care dã dreptul titularului sã conducã ambarcațiuni deagrement în zonele maritime care sã nu depãșeascã o distanțã de maximum 24 Mm fațã de țãrm;c) clasa C - certificat care dã dreptul titularului sã conducã ambarcaþiuni deagrement în zonele maritime care sã nu depãșeascã o distanțã de maximum 6 Mm fațã de țãrm;d) clasa D - certificat care dã dreptul titularului sã conducã ambarcațiuni deagrement pe cãi navigabile interioare.(3) Pentru a conduce o ambarcaţiune de agrement sau un motovehicul nautic cu o putere a motorului de până la 3,68 kW/5 CP inclusiv nu este necesară deţinerea certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement.Art. 3. - (1) Certificatele internaţionale de conducător de ambarcaţiune deagrement prevăzute la art. 2 se emit de către ANR persoanelor care îndeplinesc condiţiile obligatorii prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.(2) Pentru obţinerea prin examen a unui certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;b) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic, prezentând în acest sens un certificat medical şi un certificat psihologic, emise cu cel mult 3 luni înainte de data înscrierii la examen, eliberate de medicul de familie şi de un psiholog sau de o policlinică, care să ateste starea de sănătate, în special din punctul de vedere al acuităţii vizuale şi auditive;c) să dovedească competenţele minime prevăzute în anexa nr. 2 la prezentulregulament şi să facă dovada absolvirii unei forme de pregătire aprobatăcorespunzătoare clasei certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement.Art. 4. - Orice persoană care intenţionează să navigheze cu ambarcaţiune cuvele trebuie să deţină un certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement eliberat de ANR şi să facă dovada că a absolvit cursul de "Manevra ambarcaţiunii cu vele", organizat de un furnizor de educaţie, de formare profesională sau de perfecţionare şi aprobat de către ANR .Art. 5. - Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrementtrebuie să se afle în original la bordul navei.Art. 6. - (1) Suspendarea certificatelor internaţionale de conducător deambarcaţiune de agrement se dispune prin decizie a directorului general al ANR, la propunerea personalului împuternicit al ANR care a constatat contravenţia şi a aplicat sancţiunea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Anularea certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune deagrement se dispune prin decizie a directorului general al ANR, în urma uneihotărâri judecătoreşti rămase definitivă.Art. 8. - Posesorii certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiunede agrement, indiferent de clasa certificatului, trebuie să deţină un certificat GMDSS.  ANEXA Nr. 1. Condiţii obligatorii pentru obţinerea certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement  I. Clasa A1. Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A se poate obţine prin examen de către orice candidat care deţine certificatulinternaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B de minimum 2 ani şi a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei A.2. Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A se poate obţine din oficiu de către orice candidat care deţine brevetul decomandant sau brevetul ofiţer punte secund.  II. Clasa B1. Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B se poate obţine prin examen de către orice candidat care deţine certificatulinternaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C sau D deminimum 2 ani şi a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei B.2. Certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B se poateobţine din oficiu de către orice candidat care deţine brevetul de comandant sau brevetul de ofiţer punte secund ori brevetul de ofiţer punte.  III. Clasa C1. Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte următoarele condiţii:a) a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei C; saub) deţine certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrementclasa D şi va susţine un examen de diferenţă la COLREG - Regulamentulinternaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare.2. Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C se poate obţine din oficiu de către orice candidat care deţine brevetul decomandant sau brevetul de ofiţer punte secund ori brevetul de ofiţer punte sau brevetul/certificatul de capacitate de căpitan maritim portuar ori brevetul/certificatul de capacitate de ofiţer punte maritim portuar sau certificatul de capacitate de conducător de şalupă maritimă ori certificatul de capacitate timonier.  IV. Clasa D1. Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a) a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei D; saub) deţine certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrementclasa C şi va susţine un examen de diferenţă la RND - Regulamentul de navigaţie pe Dunăre.2. Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D se poate obţine din oficiu de către orice candidat care deţine brevetul de căpitan fluvial categoria A sau B ori brevetul de timonier fluvial sau certificatul de capacitate de conducător de şalupă fluvială.

Cursuri

NAUTICAL BLUE este autorizată de către Autoritatea Navală Română şi Autoritatea Naţională de Comunicaţii să presteze pentru persoanele care doresc să îndeplinească criteriile minime de pregătire şi condiţiile de obţinere a Certificatelor Internaţionale de Conducător de Ambarcaţiune de Agrement, conform Ordinului nr. 527 din 11 august 2016, Cursuri de pregătire pentru Ambarcațiuni cu Motor clasa A, B, C, și D, pentru Ambarcațiuni cu Vele și pentru Certificatul Internațional de Operator Radio GMDSS-LRC.

Instructorii angrenaţi în organizarea şi predarea cursurilor, de la Şcoala de Conducători de Ambarcaţiuni de Agrement, a firmei Nautical Blue, sunt persoane cu experienţă în domeniu, atestaţi IMO, cu gradul de înţelegere şi deprinderile practice corespunzătoare examinărilor şi evaluărilor necesare candidaţilor la certificatul de conducător de ambarcaţiuni de agrement.

Programele analitice de învăţământ pentru cursurile autorizate, cuprind cerinţele necesare pregătirii optime a conducătorilor de ambarcaţiuni de agrement. Cursurile pentru care este acreditată firma Nautical Blue să le susţină conform cerinţelor minime de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement sunt următoarele: 

Emite conţinut