Legislaţie

ORDINUL Nr. 527/29 iunie 2016

pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele minime de pregătire, precum și condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement

Având în vedere prevederile Rezoluţiei Comisiei Economice Europene nr. 40/16.10.1998 cu titlul Certificatul de conducător de ambarcațiune de agrement, a Grupuluim de lucru privind transportul pe apele interioare navigabile al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, adoptată la geneva la 16 octombrie 1998, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 12, lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare Ministerul Transporturilor a emis ordinul nr. 527/26.06.2016 prin care sunt reglementate cerințele minime de pregătire precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement.   CAP.I. Definiții.Art.1.a) ambarcațiune de agrement - orice ambarcațiune, indiferent de tip și de modul de propulsie, al cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, și care este destinată utilizării în scopuri sportive și recreative, inclusiv motovehicul nautic;.......d) certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement -documentul emis în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi care dă dreptul titularului să conducă o ambarcaţiune de agrement;e) certificat GMDSS - LRC, certificat pentru operare în sistemul de radiocomunicaţii GMDSS (sistemul mondial de primejdie şi siguranţă maritimă), emis de către Autoritatea Naţională în Comunicaţii în conformitate cu prevederile regulamentelor de radiocomunicaţii;g) motovehicul nautic - o ambarcaţiune cu lungimea mai mică de 4 m, careutilizează un motor cu ardere internă ce antrenează o pompă cu jet de apă casursă principală de propulsie şi care este destinată să fie operată de către opersoană sau persoane care stau jos, în picioare ori în genunchi, mai degrabă pe corpul ambarcaţiunii decât în interiorul acesteia.    CAP. II. Clasificarea certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrementArt. 2. - (1) Certificatele internaţionale de conducător de ambarcaţiune deagrement se clasifică în funcţie de zonele de navigaţie după cum urmează:a) clasa A - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni deagrement pe căi navigabile interioare şi în toate zonele maritime (marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă şi marea liberă);b) clasa B - certificat care dã dreptul titularului sã conducã ambarcațiuni deagrement în zonele maritime care sã nu depãșeascã o distanțã de maximum 24 Mm fațã de țãrm;c) clasa C - certificat care dã dreptul titularului sã conducã ambarcaþiuni deagrement în zonele maritime care sã nu depãșeascã o distanțã de maximum 6 Mm fațã de țãrm;d) clasa D - certificat care dã dreptul titularului sã conducã ambarcațiuni deagrement pe cãi navigabile interioare.(3) Pentru a conduce o ambarcaţiune de agrement sau un motovehicul nautic cu o putere a motorului de până la 3,68 kW/5 CP inclusiv nu este necesară deţinerea certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement.Art. 3. - (1) Certificatele internaţionale de conducător de ambarcaţiune deagrement prevăzute la art. 2 se emit de către ANR persoanelor care îndeplinesc condiţiile obligatorii prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.(2) Pentru obţinerea prin examen a unui certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;b) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic, prezentând în acest sens un certificat medical şi un certificat psihologic, emise cu cel mult 3 luni înainte de data înscrierii la examen, eliberate de medicul de familie şi de un psiholog sau de o policlinică, care să ateste starea de sănătate, în special din punctul de vedere al acuităţii vizuale şi auditive;c) să dovedească competenţele minime prevăzute în anexa nr. 2 la prezentulregulament şi să facă dovada absolvirii unei forme de pregătire aprobatăcorespunzătoare clasei certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement.Art. 4. - Orice persoană care intenţionează să navigheze cu ambarcaţiune cuvele trebuie să deţină un certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement eliberat de ANR şi să facă dovada că a absolvit cursul de "Manevra ambarcaţiunii cu vele", organizat de un furnizor de educaţie, de formare profesională sau de perfecţionare şi aprobat de către ANR .Art. 5. - Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrementtrebuie să se afle în original la bordul navei.Art. 6. - (1) Suspendarea certificatelor internaţionale de conducător deambarcaţiune de agrement se dispune prin decizie a directorului general al ANR, la propunerea personalului împuternicit al ANR care a constatat contravenţia şi a aplicat sancţiunea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Anularea certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune deagrement se dispune prin decizie a directorului general al ANR, în urma uneihotărâri judecătoreşti rămase definitivă.Art. 8. - Posesorii certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiunede agrement, indiferent de clasa certificatului, trebuie să deţină un certificat GMDSS.  ANEXA Nr. 1. Condiţii obligatorii pentru obţinerea certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement  I. Clasa A1. Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A se poate obţine prin examen de către orice candidat care deţine certificatulinternaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B de minimum 2 ani şi a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei A.2. Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A se poate obţine din oficiu de către orice candidat care deţine brevetul decomandant sau brevetul ofiţer punte secund.  II. Clasa B1. Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B se poate obţine prin examen de către orice candidat care deţine certificatulinternaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C sau D deminimum 2 ani şi a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei B.2. Certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B se poateobţine din oficiu de către orice candidat care deţine brevetul de comandant sau brevetul de ofiţer punte secund ori brevetul de ofiţer punte.  III. Clasa C1. Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte următoarele condiţii:a) a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei C; saub) deţine certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrementclasa D şi va susţine un examen de diferenţă la COLREG - Regulamentulinternaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare.2. Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C se poate obţine din oficiu de către orice candidat care deţine brevetul decomandant sau brevetul de ofiţer punte secund ori brevetul de ofiţer punte sau brevetul/certificatul de capacitate de căpitan maritim portuar ori brevetul/certificatul de capacitate de ofiţer punte maritim portuar sau certificatul de capacitate de conducător de şalupă maritimă ori certificatul de capacitate timonier.  IV. Clasa D1. Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a) a absolvit o formă de pregătire aprobată corespunzătoare clasei D; saub) deţine certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrementclasa C şi va susţine un examen de diferenţă la RND - Regulamentul de navigaţie pe Dunăre.2. Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D se poate obţine din oficiu de către orice candidat care deţine brevetul de căpitan fluvial categoria A sau B ori brevetul de timonier fluvial sau certificatul de capacitate de conducător de şalupă fluvială.