Formular inscriere la cursuri

După ce aţi ales cursul dorit, ţinând cont de prevederile Ordinului nr. 527 din 11 august 2016 algoritmul de înscriere şi parcurgere a cursului solicitat este următorul:

1. Completaţi acest formular cu opţiunea de curs şi toate datele solicitate pentru a vă asigura un loc în lista de înscrieri.

2. În cel mai scurt timp de la primirea solicitării dumneavoastră, un consultant al şcolii noastre vă va contacta pentru confirmare de luare în evidenţă şi a vă oferi cât mai multe detalii, comunicându-vă pe baza datelor solicitate de dumneavoastră în formular, suma şi contul în care urmează să o viraţi.

3. După lansarea acestei cereri de înscriere, pentru luare în evidență și înscriere în catalog, trebuie să viraţi un avans de minim 200 RON din costul cursurilor, în contul comunicat, diferenţa putând fi achitată până la data când sunteţi programat să vă prezentați la cursuri.

Acte necesare pentru întocmirea dosarelor ce se vor depune la ANR în vederea examinării şi eliberării/preschimbării certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement:

1. Copie simpla act identitate (BI/CI/paşaport);
2. Copie simpla diplomă de studii;
3. Adeveriţă medicală de la medicul de familie în care să fie specificat „Apt conducător ambarcaţiuni de agrement”;
4. Certificat psihologic, eliberat de un psiholog sau o policlinică
5. 2 fotografi actuale ¾, tip paşaport;
6. Copii adeverinţe şi certificate absolvire cursuri corespunzătoare clasei solicitate;
6. Certificatul vechi de conducător de ambarcaţiune;
7. Model de semnătură;
8. Cerere tip de participare la examen, eliberare /preschimbare certificat;
9. Dosar.

Codul numeric personal

Seria si numarul actului de identitate

Adresa de domiciliu

Certificarile pe care le detineti in prezent: Deţin/Nu deţin Certificat Internaţional de Conducător de Ambarcaţiune de Agrement pentru clasa/clasele……….., eliberat la data de………………….

Datorită vremii nefavorabile ori a altor factori incontrolabili data de începere a cursurilor nu poate fi stabilită cu precizie. Selectați, va rugăm, data de la care sunteți disponibil pentru a începe pregătirea teoretică si practică tinând cont de faptul că aceasta durează de la patru până la opt zile și se efectuează in zilele de joi, vineri, sâmbătă si duminică.