“Cursul de Pregătire pentru obținerea Certificatului de Conducător de Ambarcațiune de Agrement cu Motor Clasa A” pentru ape interioare şi toate zonele maritime.

Cursul de pregătire în vederea obţinerii certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement cu motor Clasa A presupune însuşirea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi practice necesare la navigaţia conducerea și manevrarea în condiţii de siguranţă cu ambarcaţiuni de agrement, pentru evitarea punerii în pericol a navelor aflate în trafic, precum și însuşirea de cunoştinţe necesare căutării-salvării şi supravieţuirii pe apă, a regulilor de menţinerea vitalităţii ambarcaţiunilor în caz de avarii.

Programa de curs cuprinde module de pregătire teoretică şi practică de navigaţie, marinărie, manevra ambarcaţiunilor, Colreg, meteorologie şi oceanografie, căutare, salvare pe mare şi supravieţuire, construcția și vitalitatea ambarcațiunilor.

Pot participa la curs persoanele care doresc să candideze la evaluarea necesară obţinerii certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A.

Cursul se termină cu examen de absolvire pe bază de test grilă și probă practică, în urma căruia se eliberează Certificatul de absolvire.

La terminarea cursului, se primește gratuit suportul de curs și chestionarul după care se execută pregătirea pentru examinarea teoretică de la ANR.

Durata: 3 zile sau intensiv (contactati-ne pentru detalii)

Actul obţinut la terminarea cursului: Certificat cu valabilitate permanentă, care atesta absolvirea „Cursului de Pregătire pentru obținerea Certificatului Internațional de Conducător de Ambarcațiune de Agrement cu Motor, Clasa A, pentru ape interioare şi toate zonele maritime.

Preţul cursului: 1150 RON, TVA inclus, achitat în contul: RO18BRDE140SV46825241400, banca BRD.

Cursuri recomandate