Clasa D - ape interioare

Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement pe căi navigabile interioare.

Certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasaD se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  • 1. Are vârsta minimă de 18 ani;
  • 2. A absolvit "CURSUL DE PREGĂTIRE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI INTERNAȚIONAL DE CONDUCĂTOR DE AMBARCAŢIUNE DE AGREMENT CU MOTOR, CLASA D, PE CĂI NAVIGABILE INTERIOARE;
  • 3. Deține certificatul  de conducător de ambarcațiune de agrement Clasa C și va susține un examen de diferență la RND-Regulamentul de navigație pe Dunăre;
  • 4. Deține Certificatul General de operator de radiocomunicații GMDSS-LRC.

sau:

  • deţine brevetul de căpitan fluvial categoria A sau B ori brevetul de timonier fluvial sau certificatul de capacitate de conducător de șalupă fluvială.

 

Autoritatea emitentă: 
Autoritatea Navală Română
Certificări anterioare necesare: 
Examinarea: 
  • test pe calculator de 26 de întrebări din RND, Marinărie, Conducere și manevră ambarcațiuni.

***Înscrierea și programarea pentru examen se face la sediile Autorității Navale Române din Constanta: Poarta 1, port Constanta și din teritoriu.

 

Baremul de examen: 
Disciplină Scris
(test grilă)
Nr. Întrebări
Regulamentul navigaţiei pe Dunăre
  •  
10
Marinărie
  •  
8
Conducerea şi manevra ambarcaţiunilor cu motor
  •  
8
Total număr întrebări 26 
Timp alocat 30 min 
Barem minim promovare  22 răspunsuri corecte

 

Baremul pentru examenul de diferență de la clasa C:

Disciplină Scris (test grilă)      Nr. întrebări
Regulamentul de Navigație pe Dunăre
  •  
10
Timp alocat   20min
Barem minim promovare   8 răspunsuri corecte