Clasa C - zona maritimă 6 Mm

Certificatul care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement în zone maritime care să nu depăşească o distanţă de maximum 6 Mm faţă de coastă.

Certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • 1. Are vârsta minimă de 18 ani;
 • 2. A absolvit "CURSUL DE PREGĂTIRE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI INTERNAȚIONAL DE CONDUCĂTOR DE AMBARCAŢIUNE DE AGREMENT CU MOTOR, CLASA C, PE APE MARITIME 6Mm;
 • 3. Deține certificatul  de conducător de ambarcațiune de agrement Clasa D și va susține un examen de diferență la COLREG;
 • 4. Deține Certificatul General de operator de radiocomunicații GMDSS-LRC.

sau:

 • deţine brevetul de comandant, sau brevetul de ofiţer de punte secund, ori brevetul de ofiţer de punte sau de capacitate de ofițer punte maritim portuar/certificatul de capacitate de ofițer punte maritim portuar sau certificatul de capacitate de conducător de șalupă maritimă ori certificatul de capacitate timonier.
Autoritatea emitentă: 
Autoritatea Navală Română
Certificări anterioare necesare: 
Examinarea: 

 

 • test pe calculator de 26 de întrebări din Colreg, Navigaţie maritimă, Marinărie, Conducere și manevră ambarcațiuni.

***Înscrierea și programarea pentru examen se face la sediile Autorității Navale Române din Constanta: Poarta 1, port Constanta și din teritoriu.

 

Baremul de examen: 
Disciplină Scris(test grilă) Nr. întrebări
COLREG
 •  
8
Navigaţie maritimă
 •  
6
Marinărie
 •  
6
Conducerea şi manevra ambarcaţiunilor cu motor
 •  
6
Număr total de întrebări - 26
Timp alocat  - 30min
Barem minim promovare - 22 răspunsuri corecte

Baremurile pentru examenul de diferenţă de la Clasa D:

Disciplină Scris (test grilă) Nr. întrebări
COLREG
 •  
10
Timp alocat - 20min
Barem minim promovare - 8 răspunsuri corecte