Certificate

Clasa A - toate zonele

Certificatul care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement pe ape interioare şi în toate zonele maritime, nelimitat.

Certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • 1. Deţine certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B emis conform prevederilor ordinului 527/2016, de minim 2 ani;
 • 2. A absolvit “CURSUL DE PREGĂTIRE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE CONDUCĂTOR DE AMBARCAŢIUNE DE AGREMENT CU MOTOR, CLASA A, PE APE INTERIOARE ȘI ÎN TOATE ZONELE MARITIME”;
 • 3. Deține Certificatul General de operator de radiocomunicaţii GMDSS-LRC.

sau:

 • deține brevetul de comandant de navă sau brevetul de ofițer punte secund.
Autoritatea emitentă: 
Autoritatea Navală Română
Certificări anterioare necesare: 
Examinarea: 

La sediul Autorității Navale Române, Căpitănia lacului Mamaia:

 • teste grilă pe calculator de câte 30 de întrebări/30min din Colreg, RND, Navigaţie maritimă, Manevra navei, Construcția și vitalitatea ambarcațiunii, Legislație.

***Inscrierea si programarea pentru examen se face la sediul Autoritatii Navale Romane din Constanta: Poarta 1, port Constanta.

Baremul de examen: 
 
Probe
Barem (media minimă)
Observaţii
Disciplina
Scris pe calculator
 
Practică
 
 
Evaluarea competenţei
COLREG
 
-
8
În limba engleză
Navigaţie maritimă
 
-
7
 
Manevra navei. Meteorologie. Hidrologie
 
-
7
 
Construcția si vitalitatea ambarcațiunilor √        7  
Regulamentul de Navigatie pe Dunare √        8  
Legislație maritimă
 
-
7
 

 

Clasa B - zona maritimă 24 Mm

Certificatul care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement în zone maritime care să nu depăşească o distanţă de maximum 24 Mm faţă de coastă.

Certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • 1. Deţine certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C de minim 2 ani;
 • 2.  A absolvit "CURSUL DE PREGĂTIRE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI INTERNAȚIONAL DE CONDUCĂTOR DE AMBARCAŢIUNE DE AGREMENT CU MOTOR, CLASA B, PE APE MARITIME 24Mm;
 • 3. Deține Certificatul General de operator de radiocomunicații GMDSS-LRC.

sau:

 • deţine brevetul de comandant, ofiţer de punte secund sau brevetul de ofiţer de punte.

 

 

Autoritatea emitentă: 
Autoritatea Navală Română
Certificări anterioare necesare: 
Examinarea: 

La sediul Autorității Navale Române, Căpitănia lacului Mamaia:

 • teste pe calculator de câte 30 de întrebări din Colreg, Navigaţie maritimă, Manevra navei, Legislaţie maritimă.

***Inscrierea si programarea pentru examen se face la sediul Autoritatii Navale Romane din Constanta: Poarta 1, port Constanta.

Baremul de examen: 
  Probe Barem (media minimă) Observaţii
Disciplina Scris pe calculator   Practică
Evaluarea competenţei
COLREG   - 8 În Limba Engleză
Navigaţie maritimă   - 7  
Manevra navei. Meteorologie. Hidrologie   - 7  
Legislaţie maritimă   - 7  
 
           

 

Clasa C - zona maritimă 6 Mm

Certificatul care dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement în zone maritime care să nu depăşească o distanţă de maximum 6 Mm faţă de coastă.

Certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa C se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • 1. Are vârsta minimă de 18 ani;
 • 2. A absolvit "CURSUL DE PREGĂTIRE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI INTERNAȚIONAL DE CONDUCĂTOR DE AMBARCAŢIUNE DE AGREMENT CU MOTOR, CLASA C, PE APE MARITIME 6Mm;
 • 3. Deține certificatul  de conducător de ambarcațiune de agrement Clasa D și va susține un examen de diferență la COLREG;
 • 4. Deține Certificatul General de operator de radiocomunicații GMDSS-LRC.

sau:

 • deţine brevetul de comandant, sau brevetul de ofiţer de punte secund, ori brevetul de ofiţer de punte sau de capacitate de ofițer punte maritim portuar/certificatul de capacitate de ofițer punte maritim portuar sau certificatul de capacitate de conducător de șalupă maritimă ori certificatul de capacitate timonier.
Autoritatea emitentă: 
Autoritatea Navală Română
Certificări anterioare necesare: 
Examinarea: 

 

 • test pe calculator de 26 de întrebări din Colreg, Navigaţie maritimă, Marinărie, Conducere și manevră ambarcațiuni.

***Înscrierea și programarea pentru examen se face la sediile Autorității Navale Române din Constanta: Poarta 1, port Constanta și din teritoriu.

 

Baremul de examen: 
Disciplină Scris(test grilă) Nr. întrebări
COLREG
 •  
8
Navigaţie maritimă
 •  
6
Marinărie
 •  
6
Conducerea şi manevra ambarcaţiunilor cu motor
 •  
6
Număr total de întrebări - 26
Timp alocat  - 30min
Barem minim promovare - 22 răspunsuri corecte

Baremurile pentru examenul de diferenţă de la Clasa D:

Disciplină Scris (test grilă) Nr. întrebări
COLREG
 •  
10
Timp alocat - 20min
Barem minim promovare - 8 răspunsuri corecte

 

 

Clasa D - ape interioare

Certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa D dă dreptul titularului să conducă ambarcaţiuni de agrement pe căi navigabile interioare.

Certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement clasaD se poate obţine prin examen de către orice candidat care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • 1. Are vârsta minimă de 18 ani;
 • 2. A absolvit "CURSUL DE PREGĂTIRE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI INTERNAȚIONAL DE CONDUCĂTOR DE AMBARCAŢIUNE DE AGREMENT CU MOTOR, CLASA D, PE CĂI NAVIGABILE INTERIOARE;
 • 3. Deține certificatul  de conducător de ambarcațiune de agrement Clasa C și va susține un examen de diferență la RND-Regulamentul de navigație pe Dunăre;
 • 4. Deține Certificatul General de operator de radiocomunicații GMDSS-LRC.

sau:

 • deţine brevetul de căpitan fluvial categoria A sau B ori brevetul de timonier fluvial sau certificatul de capacitate de conducător de șalupă fluvială.

 

Autoritatea emitentă: 
Autoritatea Navală Română
Certificări anterioare necesare: 
Examinarea: 
 • test pe calculator de 26 de întrebări din RND, Marinărie, Conducere și manevră ambarcațiuni.

***Înscrierea și programarea pentru examen se face la sediile Autorității Navale Române din Constanta: Poarta 1, port Constanta și din teritoriu.

 

Baremul de examen: 
Disciplină Scris
(test grilă)
Nr. Întrebări
Regulamentul navigaţiei pe Dunăre
 •  
10
Marinărie
 •  
8
Conducerea şi manevra ambarcaţiunilor cu motor
 •  
8
Total număr întrebări 26 
Timp alocat 30 min 
Barem minim promovare  22 răspunsuri corecte

 

Baremul pentru examenul de diferență de la clasa C:

Disciplină Scris (test grilă)      Nr. întrebări
Regulamentul de Navigație pe Dunăre
 •  
10
Timp alocat   20min
Barem minim promovare   8 răspunsuri corecte

 

Operator stații radio: GMDSS-LRC

Ceritificatul General de Operator stații radio GDMSS-LRC (Global Distress Maritime Security System - Long Range Certificate) este un document internaţional, eliberat de ANCOM (Autoritatea Naţională în Comunicaţii).

Certificatul General de Operator Radio pentru Ambarcatiuni de Agrement, corespunzator Serviciului Mobil Maritim si Serviciului Mobil Maritm prin Satelit (GMDSS) - Long Range Certificate (LRC) - certificat international care da dreptul titularului sa opereze in traficul radio.

Eliberarea Certificatului de Operator Radio se face în urma absolvirii unui Curs de Pregătire şi a susţinerii unui examen la sediul şcolii Nautical Blue cu o comisie compusă din personalul școlii..

Autoritatea emitentă: 
ANCOM - Autoritatea Naţională în Comunicaţii
Cursuri necesare pentru obţinerea acestui certificat: 
Examinarea: 

La sediul şcolii Nautical Blue cu o comisie formată din personalul școlii.

Baremul de examen: 

 Conform prevederilor ANCOM

Emite conţinut